تماس با واحد فنی
فنی و توسعه
technical[at]maghzrayaneh.ir
تماس با واحد همکاری سازمانی
خدمات مشتریان
servies[at]maghzrayaneh.ir
درخواست شما
تماس با مغز رایانه
آدرس : ارومیه - خیابان خیام جنوبی پاساژ شهریار واحد 410
تلفن
کدپستی 5714619917
فکس ‏ - ۰۲۱ (داخلی ۰)‏‏

کسب و کارهایی که به ما اعتماد کرده اند