تغییر منوی Send to (اضافه‌کردن‌پوشه دلخواه)

تغییر منوی Send to (اضافه‌کردن‌پوشه دلخواه)

در حالت عادی گزینه هایی مانند desktop، mail و فشرده سازی در این منوی فرعی وجود دارند اما می توانید خیلی راحت آن را به گونه ای که خودتان دوست دارید تغییر دهید تا گزینه های مورد نظر شما در آن نمایش داده شوند. برای این کار به مسیر زیر بروید:

 C:\users\*username*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

در این بخش تعدادی فایل مشاهده می کنید که مشابه همان مواردی هستند که در منوی فرعی send to نمایش داده می شوند.

  1. برای اینکه گزینه ای را از send to  حذف کنید خیلی راحت باید همان مورد را از پوشه ای که در آن حضور دارید حذف کنید.
  2. از طرف دیگر برای اینکه گزینه جدیدی را اضافه کنید فقط کافیست پوشه ای را که می خواهید در بخش send to نمایش داده شود کپی کرده و آن را در همین قسمت paste کنید.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.