مخفف کلمات کامپیوتری

مخفف کلمات کامپیوتری

 • CPU: Central Processing Unit (واحد پردازشگر مرکزی)
 •  GPU: Graphic Processing Unit (واحد پردازشگر گرافیکی)
 •  PC: Personal Computer (کامپیوتر شخصی)
 •  MAC: Macintosh (کامپیوتر های شخصی ساخته شده توسط شرکت اپل)
 •  HDD: Hard Disk Drive (گرداننده دیسک سخت)
 •  SSD: Solid State Drive (درایو حالت جامد)
 •  ROM: Read Only Memory (حافظه فقط خواندنی)
 • HTML: Hypertext Markup Language (زبان نشانه گزاری فوق متن)
 • BIOS: Basic Input/Output System (سامانه ورودی خروجی پایه ای)
 •  SATA: Serial Advanced Technology (یک نوع از تکنولوژی هارد درایو)
 • CRT: Cathod Ray Tube (لامپ اشعه کاتدی)
 • HTTP: Hypertext Transfer Protocol (پروتکل انتقال ابر متن)
 •  IP Address: Internet Protocol Address (آدرس پروتکل اینترنت)
 •  RAM: Random Access Memory (حافظه دسترسی تصادفی)
 •  PSU: Power Supply Unit (واحد منبع تغذیه )
 •  ICDL: International Computer Driving License (گواهینامه بین المللی کاربری رایانه)

مطالبی که کاربران جستوجو کردند

 • https://maghzrayaneh ir/blog/مخفف-کلمات-کامپیوتری/

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.