درخواست شما
تماس با مغز رایانه
آدرس : ارومیه - خیابان خیام جنوبی پاساژ شهریار واحد 410
تلفن 09923660137
کدپستی 5714619917
فکس ‏ - ۰۲۱ (داخلی ۰)‏‏