کارشناس سیستم مدیریت محتوا (CMS)

ایران - تهران
اداری

کارشناس سیستم مدیریت محتوا (CMS)

 مسئولیت ها 


• نظارت بر تهیه رپورتاژ آگهی ها
• مدیریت آپدیت پست ها
• نظارت بر آپدیت صفحه های برند محصول
• همکاری در ایده پردازی های مرتبط با تولید محتوا متنی و بصری
• همکاری با سایر تیم های در خصوص محتواهای فنی تولید شده
• طراحی و تولید استراتژی های محتوایی
• آماده نمودن برنامه زمانی تیم محتوا
• همکاری مستقیم با تیم SEO در جهت بهبود فرآیندهای موجود در SEO سایت
• آموزش و آنبردینگ تیم محتوا 
• ارائه بازخورد به افراد تیم برای بهبود عملکرد
• مشخص نمودن شاخص های عملکردی تیم و رصد نمودن فرآیند بهبود عملکرد افراد در تیم محتوا
• برنامه ریزی ماهانه تولید و انتشار و بروزرسانی محتواهای موجود و مورد نیاز
• گزارش فعالیت تیم و برنامه اجرایی برای بهبود وضعیت تیم


 مهارت های تخصصی


1. مسلط به نرم افزارهای MS-Office  به ویژه Word - Excel
2. مسلط به یکی از نرم افزارهای طراحی (ترجیحاً PS یا Ai) 
3. مسلط بر اصول نگارش، نامه نگاری اداری و گزارش نویسی
4. آشنایی با مفاهیم عمومی تبلیغات و برندینگ 
5. مهارت تولید  و نشر محتوا در شبکه های اجتماعی و ایجاد آرشیو