کارشناس پشتیبانی عملیات

ایران - تهران
عملیات

کارشناس پشتیبانی عملیات

 

مسئولیت ها :


  • کنترل پایگاه داده مشتریان
  • تحلیل داده های مشریان
  • تولید محتوا و مدیریت وبسایت
  • انجام امور خدمات مشتریان
  • تولید محتوا و انتشار ر بستر شبکه های اجتماعی
  • سنجش رضایت مشریان
  • انجام امور جذب، احیا و وفادارسازی مشتریان
  • انجام سایر امور محوله در حوزه امور مشتریانچ

 

مهارت های عمومی مورد نیاز:


دارای پشتکار و روحیه ی کار تیمی
مهارت تعامل با کاربران
توانایی حل مسئله
پرانرژی و فعال


مسائل مورد توجه در این شغل:


ماموریت درون سازمانی و یا به شرکت های اطراف
اضافه کار در شرایط فوری و پروژه های سازمان