کارشناس مهندسی کامپیوتر

ایران - تهران
عملیات

کارشناس مهندسی کامپیوتر


مسئولیت ها :• آماده سازی رایانه ها(نصب ویندوز، درایورها، نرم افزارهای عمومی، پرینتر،...)
• نگهداری رایانه ها (بروز رسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها و...)
• راه اندازی سرویسهای شبکه برای کاربران (اینترنت، به اشتراک گذاری فایلها ،پست الکترونیک، ...)
• نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی – مانند آموزش، مالی شبانه، تغذیه و...- برای واحدها و آموزش اولیه اجرای نرم افزار
• تهیه مشخصات و شناسنامه برای تمامی کامپیوترها و بروز رسانی آنها
• ارائه سرویس به سیستم ها و تجهیزات معیوب (تعمیر آنها در صورت امکان در درون واحد و در غیر اینصورت ارسال آنها جهت تعمیر و پیگیری آن )
• شناسایی نیاز به رایانه یا قطعات جانبی و ارائه مشخصات کامل جهت خرید
•نگهداری انبار سخت افزار (تامین نیازهای جاری)
• مسولیت جابجایی رایانه ها در سطح سازمان