توسعه دهنده ارشد Front-End (React)

ایران-تهران
فنی

توسعه دهنده ارشد Front-End (React)

 

مسئولیت ها :


 وظایف و مسئولیت های اصلی در این موقعیت شغلی:


•  ایجاد ساختار برای بازطراحی محصول (انتقال به معماری جدید، تکنولوژی های جدید و ظاهر جدید) از طریق بازسازی کد (refactor)
•  مدیریت امور جهت حرکت کم ریسک در حین انجام بازطراحی
•  طراحی بخش های جدید در محصول مطابق با طراحی UX
•  رفع ایراد (debug) بخش های موجود و حل مشکلات گزارش شده
•  همکاری در آموزش نیروهای جدید
•  مشارکت با تیم در روال های توسعه چابک (پالایش و برنامه ریزی داستانهای توسعه و مرور، تست ....) 


مهارت ها :


 •  تسلط به ReactJS
•  تسلط به ES6-ES7 - JavaScript- TypeScript
•  حداقل 2 سال سابقه برنامه نویسی Front-End
•  دارای حداقل 2 پروژه انجام شده وب با React.js
•  آشنایی کامل با HTML5 و CSS3 و SAAS
•  مسلط به postman
•  آشنایی با Webpack
•  آشنایی با PWA و Service-Worker
•  آشنایی با Redux و axios
•  آشنایی با Bootstrap
•  آشنایی با RESTful API
•  آشنایی با git
•  آشنایی با Agile Scrum
•  آشنایی به React Hook 
•  آشنایی به React route 
•  آشنایی با SSR 
•  آشنایی به npm,gulp,webpack,babel
•  آشنایی به Less یا Scss
•  توانایی و الزام به کار با نرم افزارهای مدیریت پروژه (ترلو، اسلک، گیت لب)


تخصصهایی که مزیت محسوب می شود :


 • design Pattern
• Use Architect Pattern
• React Native Or Flutter